Какви са подобренията в новите версии на Skype?

Най-важното подобрение е, че вече ще можете да изпращате директно файлове с размери до 300MB. Също така вече ще може да изпращате файлове на хора, които са офлайн, като те ще могат да изтеглят файловете, когато се логнат.